Kulttuuriammattilaisten tuki

Erillishaun tuki on tarkoitettu espoolaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille sekä espoolaisille ammattitaiteilijoille, joiden työtilanne on heikentynyt koronapandemian vuoksi. Hakuaika on päättynyt.

Henkilökohtainen avustussumma on 4000 euroa, joka vastaa Taiteen edistämiskeskuksen kahden kuukauden taiteilija-apurahaa. Avustuksen saaja voi itse valita työskentelykuukaudet vuoden 2022 aikana. Espoon kaupunki myöntää tukea yhteensä enintään 200 000 euroa.

Päätöksestä on tiedotettu hakijoille 29.11.2021 sähköpostitse. Myönnetty tuki suoritetaan tuen saajille pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa päätöksestä, jos ei toisin ilmoiteta. Tämä ei vaadi tuen saajalta toimenpiteitä. Muista apurahoista poiketen tämän erillistuen saajalta ei edellytetä selvitystä tai raportointia jälkikäteen.  

Näin haet tukea

Tuki on haettavissa 27.9.2021–8.10.2021. Hakuaika on päättynyt.

Tuki on tarkoitettu yksityishenkilöille. Hakijana voi olla myös työryhmä tai yhtye, mutta jokaisen ryhmän jäsenen tulee hakea avustusta henkilökohtaisesti.

Tukea haetaan hakulomakkeella. Lomake kannattaa tallentaa omalle tietokoneelle täyttövaiheessa, jotta sen ominaisuudet toimivat. 

Hakemuksen yhteydessä toimitetaan

  • ansioluettelo
  • työsuunnitelma kahden kuukauden jaksolle.

Ansioluettelo ja työsuunnitelma toimitetaan kumpikin yksisivuisina pdf-tiedostoina. Työsuunnitelma on hakijan laatima kuvaus omasta työskentelystä tai ammattitaidon ylläpitämisestä tukijaksolla. 

Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 1, 02070 Espoon kaupunki. Hakemusasiakirjat liitteineen voi toimittaa kirjaamoon myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua(ulkoinen linkki).

Päätökset tuen myöntämisestä tekee kulttuurilautakunta marras-joulukuun 2021 aikana. 

Neuvontaa hakijoille

Hakijat voivat kysyä lisätietoja sähköpostitse kulttuuriavustukset@espoo.fi. Puhelinneuvontaa tarjotaan seuraavina aikoina: 

  • To 30.9. klo 9.30-11.00 p. 043 827 1080 
  • Ma 4.10. klo 13-14 p. 050 301 9426
  • Ke 6.10. klo 9-10 p. 043 827 1080