Jokaisella kuljetuspalveluasiakkaalla on ns. asiakasprofiili. Profiilin perusteella asiakas saa juuri tarvitsemansa kuljetuspalvelun. Profiili sisältää asiakkuuden hoitamiseen liittyvät välttämättömät tiedot, jotka tallennetaan sähköiseen järjestelmään. 

Asiakasprofiilin tietoja ylläpitää Vammaispalvelut ja Vanhusten palvelut. Tietojen säilytyksessä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kuljetuspalvelutarpeen päättyessä asiakkaan asiakasprofiili suljetaan.