Kotiutustiimi auttaa potilasta kotiutumaan turvallisesti ja sujuvasti päivystyspoliklinikalta tai osastoilta. Sairaalan henkilökunta arvioi, tarvitseeko potilas tiimin palveluja.

Kotiutustiimi auttaa, hoitaa ja ohjaa sairaalasta kotiutunutta parin kolmen ensimmäisen vuorokauden ajan. Jos kotiutettu tarvitsee apua pitempään, hänet ohjataan kotihoidon tai muiden palvelujen piiriin. Palvelutarpeen kartoittaa seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin työntekijä.

Kotiutustiimi tekee yhteistyötä potilaan läheisten, kotihoidon ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Kotiutustiimin saatto- ja kartoituskäynnit ovat maksuttomia. Muissa tapauksissa laskutetaan tilapäisen kotisairaanhoidon mukaan. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä kertyisi vuorokauden aikana useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan piirissä, kotiutustiimin palvelut ovat maksuttomia. Lisätietoa asiakasmaksuista