Tapahtumien ympäristövaikutukset

Miten toteuttaa tapahtuma mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin?

Tapahtumilla on paljon merkittäviä ympäristövaikutuksia, mutta niitä voi vähentää oikeilla toimilla ja hyvällä etukäteissuunnittelulla. Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia tapahtuman ympäristöasioista määräysten mukaisesti.

Hyvä tapahtumajärjestäjä huolehtii myös muista mahdollisista asioista, jotka vähentävät tapahtuman ympäristökuormitusta. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti järjestetty tapahtuma tarjoaa yleisölle ja kaupunkilaisille siistin ympäristön ja kasvattaa ympäristömyönteisyyttä ja ympäristötietoisuutta.

Espoo on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja lisäämään kaupunkilaisten mahdollisuuksia tehdä arjessaan kestävän elämäntavan valintoja. Espoo liittyi ensimmäisenä kaupunkina mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen vuonna 2015. Reilun kaupan kaupunkina se tekee reiluja ja eettisiä valintoja omissa hankinnoissaan ja kannustaa niihin muitakin. 

Alla on lisätietoja siitä, mitä kaikkea suurtapahtuman järjestäjän tulee huomioida tapahtumaa toteutettaessa. Lisäksi Ympäristöoppaassa on vinkkejä asioista, joita on hyvä ottaa huomioon ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän tapahtuman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.