Tapahtumaluvat

Mitä lupia ja ilmoituksia tapahtuman järjestäminen vaatii?

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän on tapahtumasta riippuen haettava hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua vaadittavat luvat eri viranomaisilta tai tehtävä vaadittavat ilmoitukset eri viranomaisille.

Yleisötilaisuus on määritelty kokoontumislaissa (22.4.1999/530) ja pelastuslaissa (Pelastuslaki 16§). Yleisötilaisuuden järjestäjän on sekä lain ja asetuksen mukaan huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Vastuu tilaisuudesta, sen vaikutuksista sekä tapahtuman vaativien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta on aina järjestäjällä. Tapahtumalla tulee olla yksi nimetty vastuujärjestäjä, joka huolehtii tapahtumakokonaisuudesta. 

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, milloin tapahtuma on ilmoitus- ja lupavelvollinen. Pelastuslakiin liittyvän asetuksen mukaan yli 200 henkilön tapahtumat käsitellään yleisötilaisuuksina.

Osa tapahtumista on yksityistilaisuuksia, eivätkä ne tarvitse erikseen lupia, hakemuksia tai ilmoituksia. Jos tällaisella tapahtumalla on kuitenkin nähtävissä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia, kysymys on yleisötilaisuudesta.

Alle on koottu otsikoittain tietoja erilaisista yleisimmistä luvista. Huomioithan, että tapahtuman mukaan on mahdollista tarvita muitakin lupia, ilmoituksia ja toimenpiteitä kuin tässä mainitut.

Jos olet epävarma siitä tarvitsetko lupia, tutustu viranomaisten verkkosivuilla oleviin ohjeisiin yleisötilaisuuksista tai tarkista tarvittaessa asia vastaavalta viranomaiselta.