Tapahtuma-avustukset

Miten tapahtuma resursoidaan?

Hyvin laadittu budjetti on perusta tapahtuman taloussuunnittelulle.

Tapahtuman mahdollistamiseksi tarvittava resurssikokonaisuus voi muodostua useasta eri lähteestä, esimerkiksi apurahoista, avustuksista, lipputuloista, oheismyynnistä, sponsorituotoista, vapaaehtoistyöstä, talkooavusta ja yhteistyön eri muodoista.

Espoon kaupunki myöntää toimialakohtaisesti harkinnanvaraista avustusta pääsääntöisesti espoolaisille toimijoille Espoossa järjestettävien tapahtumien toteuttamiseen. Avustusta ei voi saada samaan tarkoitukseen usealta kaupungin eri toimialalta. Alle on koottu päätiedot niistä Espoon lautakuntien avustuksista, joita on mahdollista hakea tapahtumien toteuttamiseksi.

Avustuspäätöksiin voi tutustua lautakuntien kokousaineistojen muodossa(ulkoinen linkki).