Katukunnossapito, tilanne 17.1.2023

Nopeasti sulanut lumi ja päiväkausia kestänyt vesisade on aiheuttanut vakavaa tulvimista monin paikoin Espoota. Olemme joutuneet sulkemaan katuja ja merkitsemään lukuisia kiertoreittejä. Samalla kun odotamme vedenpinnan laskemista, pyrimme korjaamaan kohteita kaikin mahdollisin keinoin. Aikaisemmilta vuosilta tiedossamme olevia tulvaherkkiä kohteita tarkkaillaan.

Pidetään kadunvarren ojat, rummut ja ritiläkaivojen kannet avoinna!

Sulamisvedet ja tukkeutuneet katukaivot ovat aiheuttaneet katualueilla jopa paikallisia tulvia. Tulvimisen estämisessä on tärkeää, että kadunvarren ojat, tonttiliittymien rummut ja katualueella tontin kohdalla olevat ritiläkaivojen kannet pysyvät avoinna. Tämä kaikki on kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Tonttiliittymän ojarummun on oltava kunnossa myös talvella. Jos rumpu ei johda vettä, vesi jää seisomaan ojaan, tunkeutuu sieltä tierakenteeseen ja valuu tielle. Tästä aiheutuu kuoppia, routimista sekä tien kuntoa nopeasti heikentäviä halkeamia. Jäätyessään tielle valunut vesi muodostaa niin sanottua paannejäätä, joka voi aiheuttaa onnettomuusriskin.

Myös ritiläkansi tulee pitää jäättömänä ja roskattomana. Kaupunki auttaa vain, jos kaupunki on kasannut kaivon päälle lumivuoren.

Tulvivat kellarit ja vaaralliset lätäköt

Järvien, jokien ja meren pinta on nyt korkealla. Jos ojan pinta on samassa tasossa, ei tilanteelle voi mitään. Kellarien tulvimisessa apuun voi pyytää pelastuslaitosta.

Autoilijoiden on syytä muistaa, että syvään lätäkköön ei saa ajaa, koska auton rikkoutuminen on silloin hyvin todennäköistä!

Lisää tietoa hulevesistä löytyy nettisivultamme.

Säätila muuttuu - tiedossa lumipyryä

Tämänhetkinen ilmatieteenlaitoksen ennuste lupaa Espooseen tiistai-iltapäivästä lumisadetta ja erittäin huonoa ajokeliä. Ennusteeseen sisältyy varoitus huonosta ajokelistä ja huomattavasta onnettomuusriskistä sekä autoilijoille että kaikille tielläliikkujille.

Palautetta kunnossapidosta

Asiakaspalvelumme tekee tiivistä yhteistyötä kunnossapidon kanssa ja välittää heille tietoa saadusta palautteesta. Kunnossapitohenkilöstömme kunnostaa katuja järjestyksessä alue kerrallaan.

Pyydämme, että lähetät palautteesi suoraan sähköisen palautekanavamme(ulkoinen linkki) kautta. Sekä palaute- että puhelinpalvelussamme on ajoittain ruuhkaa ja jonotusajat voivat venyä pitkiksi.

Mahdollinen valokuva palautteessa on erittäin tärkeä. Sen perusteella tilanteen vakavuus voidaan arvioida ja palautteen käsittely nopeutuu huomattavasti.

Trimble Feedback -mobiilisovellus

Voit antaa sijaintiin perustuvaa palautetta myös Trimble Feedback -mobiilisovellukse(ulkoinen linkki)n kautta. Se on nopea tapa ilmoittaa asiakaspalveluun esimerkiksi kunnossapitotarpeesta. Käsittelemme kaikki mobiilipalautteet ja lähetämme ne asiantuntijoille toimenpiteitä varten. Mobiilipalautteisiin emme vastaa.

Turvallista tammikuuta!

 

Koko Espoo