Katukunnossapidon tilanne viikonvaihteessa 14-16. tammikuuta

Aurat ovat liikkeellä koko Espoossa. Katuja pidetään kunnossa kunnossapitoluokituksen mukaisesti siten, että ensin hoidetaan pääkadut ja sitten pienemmät asuntokadut. Talvikelin vaihdellessa teemme alueesta riippuen sekä aurausta että liukkaudentorjuntaa.

Kunnossapitokalustot ovat liikkeellä koko Espoossa. Sään lauhtumisen myötä, liukkaus aiheuttaa harmia monilla alueilla. Pääväylät ovat suurimmaksi osaksi sulia, mutta sivukadut ovat liukkaita. Teemme hartiavoimin liukkaudentorjuntaa kaikilla alueilla. Tästä huolimatta kaduilla ja jalkakäytävillä on paikoin erittäin liukasta, sillä hiekka painuu lämpimällä kelillä jään sisään muutamassa tunnissa. Liukkaat kelit näyttäisivät jatkuvan vielä viikonlopun yli, joten nyt on oltava erityisen varovainen liikenteessä.

Roska-astiat

Roska-astioiden tyhjentäminen on tällä hetkellä hidastunut, koska jokainen astia pitää erikseen kaivaa hangesta jäätyneiden aurausvallien takaa. Kaikki roska-astiat saataneen tyhjennettyä tämän viikon aikana.

Etelä-Espoo

Etelässä kalustopuutteista johtuen pari aluetta on vielä kesken. Henttaa ja Lukupuro saadaan aurattua kokonaan viikon aikana. Jalkakäytävillä suoritetaan liukkaudentorjuntaa ja niille tehdään lumitilaa koneellisesti.

Itä-Espoo

Idässä liukkaudentorjunta on käynnissä ja lunta siirretään katualueilta pois. Auraustilanne alueella on kohtuullisen hyvä tällä hetkellä.

Pohjois-Espoo

Pohjoisessa siivotaan ja viimeistellään aurauksen jäljiltä katuja ja penkkoja sekä poistetaan asuntokaduilta polanteita eli tielle jäätyneitä harjanteita. Liukkautta torjutaan tarpeen mukaan ja jyrkät mäet hiekoitetaan.

Länsi-Espoo

Lännessä on aurattu puistokäytäviä, tyhjennetty pysäkkien katoksia lumesta ja hiekoitettu portaita. Matinkylässä, Niittykummussa ja Haukilahdessa on hienoista viivettä kunnossapitotöissä. Hiekoitusta tullaan tekemään tällä alueella lähipäivinä, mikäli pakkanen ei sitä estä.

Kaikilla alueilla on nyt paljon lunta kadun varsilla ja sitä siirretään lumenkaatopaikalle Vanttilaan. Koneita on töissä monilla kaduilla, joten pahoittelemme niiden aiheuttamaa hetkittäistä haittaa.

Varovaisuutta jalankulkijat!

Kehotamme myös jalankulkijoita varovaisuuteen. Luistamattomat ja tukevat jalkineet ovat parhaat liukkailla talvikeleillä.

Kunnossapidon luokitukset löytyvät Espoon karttapalvelusta(ulkoinen linkki), jossa voit seurata kunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36 tunnin ajalta.

Turvallisia talvipäiviä!

Koko Espoo