Katselmukset, työmaakäynnit ja rakennuksen käyttöönotto

Vastuulliset työnjohtajat huolehtivat, että rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja työmaakäynnit pidetään sovittuna tai ohjeiden mukaisena ajankohtana. Ajankohta sovitaan ko. työnjohtajan toimesta puhelimitse soittoaikana kyseisen kaupunginosan rakenne- tai lvi-insinöörin kanssa.