Yksityisenä perhepäivähoitajana aloittaminen​

Kuka voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana Espoossa? Kuinka jätän hakemuksen ja mitä liitteitä siihen tarvitaan? Mitä muita asioita on huomioitava? Lue lisää yksityisenä perhepäivähoitajana aloittamisen vaatimuksista sekä hakemis- ja hyväksymisprosessista.

Yksityinen perhepäivähoito on hoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Jotta voit ryhtyä yksityiseksi perhepäivähoitajaksi, sinulla on oltava soveltuva varhaiskasvatusalan ammattitutkinto (varhaiskasvatuslaki 29 §).   

Tutkintosi voi olla esimerkiksi perhepäivähoitaja, lastenohjaaja, päivähoitaja, lastenhoitaja tai lähihoitaja (lapset ja nuoret). Lisäksi soveltuvia alan tutkintoja ovat tutkinnot, jotka antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatustehtävissä päiväkodeissa.  

Kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä perhepäivähoitoa. Valvojina toimivat yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijat, jotka ohjaavat yksityisiä perhepäivähoitajia, tekevät ohjauskäyntejä ja tiedottavat mm. koulutuksista sekä ajankohtaisista asioista.   

Espoon kaupungilla on lain määräämä velvollisuus pitää henkilörekisteriä yksityisistä perhepäivähoitajista. Tietosuojaseloste on nähtävänä Espoon kaupungin internet-sivuilla.  

Yksityisen perhepäivähoitajan tulot  

Yksityisenä perhepäivähoitajana tulosi koostuvat asiakkailta kerättävistä asiakasmaksuista ja yksityisen hoidon tuesta.  

Yksityisenä perhepäivähoitajana tulosi riippuvat hoitolasten määrästä. Ryhmässä saa olla korkeintaan neljä kokoaikaista lasta ja yksi esiopetusikäinen puolipäiväinen lapsi. Tuloihisi vaikuttavat asiakasmaksut, kulut ja määrittelemäsi eläkemaksut sekä maksamasi verot jne. Lue lisätietoa yksityisen perhepäivähoitajan verotuksesta Verohallinnon materiaalista.(ulkoinen linkki)  

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen osuuden suoraan yksityiselle perhepäivähoitajalle. Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä Espoo-lisät. Kelan sivuilla on lisätietoja yksityisen hoidon tuen hakemisesta, määrästä ja maksamisesta yksityiselle perhepäivähoitajalle.(ulkoinen linkki)  

Yksityisenä perhepäivähoitajana hankit itse omat asiakkaasi. Toimintaa voi mainostaa mm. Espoon yksityisten perhepäivähoitajien tai hoitopaikka.net(ulkoinen linkki) -sivustoilla, kauppojen, asukaspuistojen ja kirjastojen ilmoitustauluilla tai sosiaalisen median kautta. Espoossa toimii myös aktiivinen yksityisten perhepäivähoitajien yhteisö, Espoon yksityiset perhepäivähoitajat, jonka nettisivuilta löytää myös lisätietoa.(ulkoinen linkki)  

Miten pääsen alkuun?  

Ennen kuin voit hakea yksityiseksi perhepäivähoitajaksi Espooseen, sinun on huolehdittava seuraavista velvoitteista.  

Tutustu myös Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä tällä sivulla kerrottuihin yksityisen perhepäivähoitajan velvoitteisiin.  

Tee hakemus toiminnan käynnistämisestä  

Mikäli haluat aloittaa työskentelyn yksityisenä perhepäivähoitajana Espoossa, ole hyvissä ajoin yhteydessä Espoon yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijoihin (ks. yhteystiedot sivun alalaidasta). Heiltä saat Hakemus perhepäivähoitajaksi -lomakkeen, joka täytetään ja palautetaan. Ota yhteyttä ja toimita täytetty lomake vähintään neljä kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.  

Hakemuksen liitteeksi tarvitset seuraavat asiakirjat:  

 • Ajantasainen kaupparekisteriote tai yhdistysrekisteriote (Patentti- ja rekisterihallitus)  

 • Jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka vastaava selvitys (Patentti- ja rekisterihallitus)  

 • Ote ennakkoperintärekisteristä (tuloste YTJ-sivuilta)  

 • Yleisen tietosuoja-asetuksen 30. artiklan mukainen käsittelyseloste (tietosuojaseloste) (tietosuoja.fi/organisaatiot)  

 • Ote liiketoimintakieltorekisteristä (Oikeusrekisterikeskus)  

 • Ote holhousasioiden rekisteristä (Digi- ja väestötietovirasto)  

 • Ote konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (Oikeusrekisterikeskus)  

 • Ote ulosottorekisteristä (Ulosottolaitos)  

 • Pelastussuunnitelma  

 • Kopiot kelpoisuutta osoittavista tutkintotodistuksista  

 • Omavalvontasuunnitelma  

Toimita alla olevat liitteet, jos sinulla on kaupparekisteriin merkittyjä rooleja:  

 • Tuloste henkilöhausta kaupparekisteriin merkityistä rooleista viimeksi kuluneen kolmen vuoden ajalta (Patentti- ja rekisterihallitus) à Otteet konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä viimeisen kolmen vuoden ajalta niiden yhteisöjen osalta, joissa käyttänyt määräämisvaltaa (Oikeusrekisterikeskus)  

Varaa tarkastus- ja hyväksymiskäynti  

Kun olet toimittanut hyvissä ajoin hakemuksen ja edellä mainitut liitteet Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijoille, sovi varhaiskasvatuksen asiantuntijan kanssa tarkastus- ja hyväksymiskäynnistä varhaiskasvatuskäyttöön (ks. yhteystiedot sivun alalaidasta).   

Tarkastus- ja hyväksymiskäynnillä:  

 • Tarkistetaan rikostaustaote. Tilaa se etukäteen oikeusturvakeskuksesta. Ote on maksullinen, eikä se saa olla 6 kk vanhempi.  

 • Käydään läpi omavalvontasuunnitelma. Valviran määräys omavalvonnasta, lomakepohja ja ohjeistus löytyvät Valviran sivuilta.(ulkoinen linkki)  

 • Tarkistetaan todistus vastuuvakuutuksesta.  

 • Tarkistetaan perhepäivähoitajan kodin tilojen soveltuvuus, välineet ja ulkoiluun varattu piha.  

 • Keskustellaan turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista mm. tapaturmatilanteet, pihavalvontasuunnitelma, lähialueen etsintäsuunnitelma, pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma, retkisuunnitelma, suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntija ohjeistaa sinua näissä asioissa.  

 • Keskustellaan mm. asiakirjojen säilytyksestä, arkistoinnista, salassapidosta, yksityisen hoidon tuesta, sisaruslisästä, 5-vuotiaan lapsen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, ja asiakkaan oikeudesta tehdä muistutus.  

 • Keskustellaan varhaiskasvatuksen sisällöstä ja pedagogiikan toteuttamisesta Espoon varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.   

Toiminnan aloittaminen  

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntija täyttää kolmena kappaleena lomakkeen ”Ilmoitus yksityisen varhaiskasvatuspalvelutuottajan hyväksymisestä”. Lomakkeelle kirjataan suunniteltu aloituspäivämäärä. Perhepäivähoitaja lähettää yhden kappaleen Kelalle, yksi jää perhepäivähoitajalle ja yksi Espoon kaupungille.  

Saat Espoon varhaiskasvatukselta päätöksen hyväksynnästäsi yksityiseksi perhepäivähoitajaksi, ja sen jälkeen voit aloittaa toimintasi sovittuna päivänä. Täytä tämän jälkeen Kelan WH2 -lomake ja toimita se Kelaan.  

Hyväksymisen jälkeen voit määrittää asiakasmaksun ja laatia palvelusopimuspohjan. Sinun on solmittava palvelusopimus kunkin asiakasperheen kanssa ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa luonasi. Sinun on myös rekisteröidyttävä Opetushallituksen ylläpitämään varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.(ulkoinen linkki)  

Yksityisenä perhepäivähoitajana voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Tällöin muista irtisanoa   mahdollinen jäsenyytesi palkansaajan ammattiliitosta ja työttömyyskassasta. Ota myös yhteyttä eläkevakuutusyhtiöön YEL-maksusi määrittämiseksi.  

Dokumentointi ja henkilötietojen käsittely  

Yksityisenä perhepäivähoitajana käytät Espoon lapsen varhaiskasvatussuunnitelma- tai Opetushallituksen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -lomaketta. Lisäksi käytät Espoon ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma -lomaketta (ryhmävasu).  

Sinun on pidettävä yllä lapsiryhmän tietoja ja ilmoitettava ne Espoon varhaiskasvatuksen asiantuntijalle, esimerkiksi lasten syntymävuodet, hoitoajat ja -päivät. Ilmoita jatkossa aina, mikäli lapsiryhmän tiedoissa tapahtuu muutoksia.  

Ohjaus ja neuvonta  

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat sinua varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Lisäksi yksityisille perhepäivähoitajille järjestetään tarvittaessa info- ja koulutustilaisuuksia.  

Asiantuntija tapaa sinut jatkossa kerran vuodessa ohjauskäynnin merkeissä. Tapaaminen voidaan järjestää etä- tai lähitapaamisena. Ohjauskäynnillä keskustellaan pedagogisista asioista ja toimintaan liittyvistä asioista sekä tarkistetaan lakisääteiset asiakirjat.  

 

 Yhteystiedot:  

Suomenkielinen varhaiskasvatus  
vaka.yksityinen@espoo.fi   

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus  
Lucia Bigos  
puh. +358 50 3216919  
lucia.bigos@espoo.fi