Espoon kaupunki on sitoutunut osoittamaan varhaiskasvatuksen tilapäisesti keskeyttäneelle lapselle varhaiskasvatuspaikan seuraavan toimintavuoden alusta entisestä päiväkodista edellyttäen, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen elokuun aikana.

Saman varhaiskasvatuspaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta.

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoidossa varhaiskasvatuspaikkatakuu on ehdollinen ja edellyttää, että ryhmässä vapautuu paikkoja elokuussa.

Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää:

  • äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan,
  • vuorotteluvapaan,
  • sairausloman,
  • työttömyysjakson,
  • lomautuksen,
  • tilapäisen muuton
  • tai muun syyn vuoksi.

Keskeyttämisen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä (4) kuukautta ja siitä tehdään kirjallinen sopimus viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keskeytystä. Keskeyttämisajalta perhe voi hakea lasten kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta (Kela). Varhaiskasvatuksen voi keskeyttää enintään kaksi (2) kertaa varhaiskasvatuspaikkatakuun ehdoilla.

Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään neljä (4) kuukautta ennen sopimusajan umpeutumista, palaako lapsi varhaiskasvatukseen vai jatkuuko keskeytysaika seuraavan toimintavuoden ajan (1.8.-31.7.).

Sopimus raukeaa, mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen varhaiskasvatuspaikkatakuuta koskevan sopimusajan täyttymistä vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi. Tällöin perheen tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa lain edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Mikäli lapsi palaa varhaiskasvatukseen kesken sopimuskauden jonkun muun syyn kuin vanhempien työllistymisen tai opiskelun takia, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista ja paikka osoitetaan vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen mukaisesti.

Varhaiskasvatuspaikkatakuun tarkoituksena on kannustaa perheitä hoitamaan lapsia kotona silloin, kun vanhemmat ovat kotona. Perheet voivat käyttää varhaiskasvatuspaikkatakuun aikana  avoimen varhaiskasvatuksen palveluja, joita ovat kerhot, avoimet päiväkodit ja asukaspuistot.