Vanhemmat voivat hakea hoitopaikkaa varhaiskasvatukseen kunnallisesta päiväkodista, yksityisestä varhaiskasvatuksesta, perhepäivähoidosta tai avoimen varhaiskasvatuksen kerhosta. Varhaiskasvatusta haetaan neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Kerhotoimintaan hakuaika on maaliskuussa. Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta ja svenska bildingstjänster ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Yhteystiedot ja palvelut