Ruusulinnan päiväkoti

Ruusulinnassa on neljä varhaiskasvatusryhmää, Hippiäiset, Keijut, Haltiat ja Ritarit. Olemme avoinna klo 7–7.00, tarvittaessa klo 6.30-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Ruusulinnan päiväkoti sijaitsee Etelä-Leppävaarassa Ruusulinnan palveluaseman yhteydessä, Sellon välittömässä läheisyydessä. Toiminnallisessa arjessa hyödynnämme aktiivisesti lähiympäristöä. Retkeilemme säännöllisesti lähimetsissä ja puistoissa. Talvisin käytämme luistinrataa ja peltolatua. Päiväkotimme on mukana Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa hankkeessa.

Toiminnassa näemme tärkeänä hyvät kaveri- ja tunnetaidot, kuten kohteliaat käytöstavat, toisen huomioiminen, tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen. Käytämme päiväkodissamme MiniVerso sovittelua, jonka avulla autamme lapsia löytämään itse ratkaisut ristiriitoihinsa. 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma