Rinkelin päiväkoti

Päiväkodissamme on kolme ryhmää, Muruset, Leipurit ja Kanelit. Olemme avoinna klo 7–17.00, tarvittaessa klo 6.00-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Rinkelin päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Leppävaarassa aivan juna- ja bussiaseman tuntumassa. Meillä on hyvät leikki, liikunta ja aktiviteettimahdollisuudet sillä Leppävaaran urheilupuisto on kävelymatkan päässä. Lähistöllä on puistoja ja metsiä, joita hyödynnämme toiminnassamme viikoittain. Sellon iso kirjasto on lähellä samoin Sellosali, jossa voimme tutustua lastenkulttuuriin. Päiväkodissamme on myös iso piha-alue, jossa onnistuu niin pyöräily kuin hiekkaleikitkin.

 Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomioita kielen oppimiseen. Perheiden moninaisuus on päiväkotimme rikkaus. Arjessamme näkyvät eri kulttuurit ja kielet, rohkaisemme jokaista perhettä ja lasta tuomaan päiväkodin arkeen omaa kulttuuriaan ja luomme näin lapsille suvaitsevaisuuden ja yhteisöllisyyden ilmapiirin.

 Päiväkodissamme pidämme tärkeänä, että lapsi voi turvallisten rajojen puitteissa, kiireettömässä ympäristössä, kasvaa ja kehittyä yksilöllisesti omana itsenään. Toimimme lapsilähtöisesti, kuunnellen herkällä korvalla lasten toiveita toimintaa suunniteltaessa. Kodin ja päiväkodin yhteistyön lähtökohtana on yhteinen vastuu lapsesta. Tiivis yhteistyö turvaa lapsen hyvän hoidon ja kasvatuksen. Molemminpuolinen luottamus ja rohkeus tiedottaa lasta koskevista asioista on tärkeä edellytys yhteistyölle. Päivittäiset kohtaamiset lasta tuodessa ja hakiessa ovat luonnollisin tapa olla vuorovaikutuksessa. Yhteistyö lähtee lapsen tarpeista ja sen päämääränä on tietoinen sitoutuminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemiseen. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät keskustelut ovat tärkeä mahdollisuus yhdessä pohtia lapsen kehityksen ja kasvun suuntaa.

Päiväkodissa lapsen päivä muodostuu erilaisista arkipäivän tilanteista, jotka ovat selkeän, mutta tarvittaessa joustavan päivärytmin perusta. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeimmän lähtökohdan muodostavat lapset. Päämääränä on sisällöltään monipuolinen ja pedagoginen toiminta, joka perustuu lapselle ominaisiin toimintatapoihin. Toimittaessa kokonaisvaltaisuus, toiminnallisuus ja kokemuksellisuus on tärkeää. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri ikäisillä lapsilla.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla opimme uusia asioita. Leikki ja yhdessä tekeminen ovat meidän päiväkodissamme keskeisiä tapoja oppia.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma