Perkkaankulman päiväkoti

Päiväkodissamme on kaksi ryhmää. Olemme avoinna klo 6.30-17.00, tarvittaessa perheiden tarpeen mukaan.

Meidän päiväkoti

Perkkaankulma sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lähellämme on leikkipuisto, johon teemme retkiä usein. Vieressä on Perkkaanlehdon ja Perkkaanniityn ryhmäperhepäiväkodit, joiden kanssa teemme tiivistä yhteistyötä.

Perkkaankulman varhaiskasvatus perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille aidosti välittävän ja lämpimän ilmapiirin. Lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jonka aloitteisiin ja mielenkiinnonkohteisiin kasvattajat tarttuvat. Pyrimme  tarjoamaan lapsille onnistumisen kokemuksia.

Toimintakulttuurissamme edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa arvostamalla lasten, vanhempien ja henkilöstön aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä.  Leikki nähdään tärkeänä osana oppimista ja sille annetaan aikaa ja rauhaa. Toiminta pohjautuu pienryhmätoimintaan. Erityisesti liikunta ja leikki on meille tärkeää.

Perkkaankulmassa jokainen lapsi on osa oppivaa yhteisöä. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä. Pyrimme jatkuvasti muokkaamaan ympäristöämme vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita ja huomioimme oppimisympäristöä rakentaessamme yhteiset kehittämiskohteemme.

Kulttuurinen moninaisuus on päiväkodissamme voimavara. Jokainen lapsi ja perhe tulee kohdatuksi ja kohdelluksi omana arvokkaana itsenään ja erilaisia kieliä ja kulttuureja pyritään hyödyntämään toiminnassa. Teemme yhteistyötä avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä.