Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Lapsiryhmän koko on neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi tai perusopetukseen osallistuva lapsi. Hoitoaika sovitaan lapsikohtaisesti vanhempien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa. Hoitajan ollessa poissa lapselle järjestetään varahoito. Varahoito tapahtuu pääsääntöisesti varahoitokodissa, ryhmäperhepäivähoidossa tai päiväkodissa.

Hoitajan kotona annettava perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Hän työskentelee omassa kodissaan, joka on hyväksytty perhepäivähoitopaikaksi.

Perhepäivähoitajan toimintaa ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelma sekä lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä.  Leikki ja kotoiset askareet luovat pohjan uuden oppimiseen.

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on perhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Perhepäivähoitaja tekee yhteistyötä alueen muiden perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa.

Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa.

Lapsiryhmän koko perhepäivähoidossa

Ryhmässä voi olla enintään neljä lasta, hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi yksi esiopetukseen osallistuva lapsi. Esiopetusikäisen lapsen kuljetuksista perhepäivähoidon ja esiopetuspaikan välillä huolehtivat lapsen huoltajat.

Hoitoaika

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Päivittäinen toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia. Hoitoajasta sovitaan tarkemmin ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan varahoitopaikka varhaiskasvatuksen alkaessa. Varahoitopaikkana voi toimia esimerkiksi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti.

Yhteystiedot

 

Espoon keskuksen perhepäivähoito

Järvenperän ja Pohjois-Espoon päivähoitoalueeet
Hanna Salminen
puh. o4+358 50 76943, hanna.salminen@espoo.fi

Kirkkojärven ja Suvelan päivähoitoalueet
Katri Martiskainen, puh. +358 40 6394200, katri.martiskainen@espoo.fi (viransijainen)

Muuralan ja Kauklahden päivähoitoalueet
Katri Martiskainen, puh. +358 40 6394200, katri.martiskainen@espoo.fi (viransijainen)

Nupurin päivähoitoalue
Jaana Mertaniemi, puh. +358 46 8771538, jaana.mertaniemi@espoo.fi

Espoonlahden perhepäivähoito

Pia Salin puh. +358 50 3592084

Katri Weckström, puh. +358 50 3487986
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@espoo.fi

Matinkylä-Olarin perhepäivähoito

Katri Weckström, puh. +358 50 3487986
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@espoo.f

Tapiolan perhepäivähoito

Katri Weckström, puh. +358 50 3487986
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@espoo.fi