Lintuvaaran päiväkoti

Päiväkodissamme on 5 ryhmää. Olemme avoinna klo 7.00 - 17.00, tarvittaessa klo 6.30 -17.30 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Harakan lastentarhana maaliskuussa1957 avattu Lintuvaaran päiväkoti on Espoon vanhin kunnallinen päiväkoti. Päiväkotimme koki täydellisen peruskorjauksen 2014 - 2015 ja nyt tilamme ovat "paremmat kuin uudet". Lintuvaaran päiväkodissa on esiopetusta, esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille lapsille. Lintuvaaran päiväkoti ja koulu sijaitsevat vierekkäin, esiopetuksen tilat ovat omassa "siivessä" koulun yhteydessä. Päiväkotia ja koulua ympäröi suuri leikkipiha, urheilu / luistelukenttä ja metsäinen pientaloalue. Ympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet liikuntaan, leikkiin ja metsäretkiin.

Kuva: Espoon kaupunki

Leikki on lapsen elämän keskeinen sisältö ja luonnon oma keino kehittää aivoja ja oppia uutta. Leikki, kaverit ja hyvä hoiva tekevät onnelliseksi. Osallisuus on enemmän kuin pelkkää mukanaoloa, se on porukkaan kuulumista. Osallisuuden työkaluja ovat empatia ja vuorovaikutus. Osallisuus on kaikkien oikeus - lasten ja aikuisten.

Päiväkotiyhteisössä  lapsi saa ystäviä ja kuuluu ryhmään. Toimintamme kulmakivi on kaveri- ja empatiataitojen harjoittelu. Yksin voi joskus leikkiä, mutta yksinäiseksi ei saa jäädä kukaan. Kaverin kanssa on kaikki hauskempaa ja helpompaa. Päiväkodissamme jokainen lapsi saa kokemuksen kaveruudesta.

Tavoitteenamme on, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen mielellään ja vanhemmalla on hyvä mieli jättää lapsi meille. Haluamme välittää lapselle tunteen, että pidämme hänestä ja olemme iloisia, kun hän tulee päiväkotiin.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

"Ihmisyyden perustaitoja on osata olla hyvä toiselle. Se taito opitaan lapsena. Yhdessä yrittäen -ja onnistuen."Kuva: Espoon kaupunki

Leppävaara