Lintumetsän päiväkoti

Lintumetsän päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Lintuvaarassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Se on perustettu vuonna 1994. Päiväkodin ympäristössä on paljon metsää, jotka ovat päiväkotimme suosikki retkikohteita. Päiväkodissamme on neljä ryhmää: Hippiäiset, Hömötiaiset, Talitiaiset ja Varpuset. Päiväkodin pihapiirissä on kaksi ryhmäperhepäiväkotia, Peipponen ja Peukaloinen. Lintumetsän päiväkodilla ja ryhmäperhepäiväkodeilla on paljon yhteistä toimintaa.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Lapsuus on erityisen merkittävä elämänvaihe ja vanhemmat ovat merkittävimmät ja tärkeimmät ihmiset lapsensa elämässä. Arvostamme vanhemmuutta ja vanhempien vahvaa tunnesidettä lapsiinsa. Vanhemmat ovat parhaat asiantuntijat oman lapsensa asioissa. Päiväkodin työntekijät ovat päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Varhaiskasvatuksen aloitus on tärkeä vaihe lapsen ja perheen elämässä. Lapsen hoidon alkaessa meille on tärkeää pitää aloituskeskustelu huoltajien kanssa sekä suunnitella lapselle tutustumisjakso lapsen ryhmässä.

Toiminta-ajatus

Lintumetsän päiväkodissa jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Meillä jokainen lapsi on arvokas omana itsenään. Yhdessä harjoittelemme toisten huomioimista ja kunnioittamista. Huomioimme lasten ja ryhmän mielenkiinnonkohteet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamme lähtökohtana on yksittäisen lapsen tarpeet ja niiden kunnioittaminen sekä huomiointi. Lapset oppivat arjen tilanteissa lapselle luontaisten toimintatapojen kautta leikkien, liikkuen, tutkien ja ilmaisten. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja he oppivat toisilta ja yhdessä toisten kanssa. ”Leikki on tutkimisen korkein muoto.”, sanoi Albert Einsteinkin. Tavoitteenamme on, että lapsi tulee varhaiskasvatukseen mielellään ja vanhemmalla on hyvä mieli jättää lapsi meille. Haluamme välittää lapselle tunteen, että "Olet meille tärkeä ja me pidämme sinusta, kiva kun tulit tänään".