Lintukulman päiväkoti

Pikkuisessa päiväkodissamme Lintukulmassa on kolme ryhmää. Olemme avoinna klo 7.00 - 17.00, tarvittaessa klo 6.30-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Lintukulman päiväkoti sijaitsee Lintuvaarantien ja Lintuparventien yhtymäkohdassa, seurakuntatalo Uutun pohjoisen puoleisessa siivessä. Liikenneyhteydet ovat hyvät, bussipysäkit molempiin suuntiin sijaitsevat aivan  yksikkömme vieressä. Tästä huolimatta piha on suojaisa ja läheistä luontoa hyödynnämme metsä retkeillen.

Olemme pikkuinen, tiivis yhteisö; kaikki lapset ja aikuiset tuntevat toisensa.

Toiminnan keskiössä yksikössämme ovat päivittäinen liikunta, musiikki ja kivaksi kaveriksi kasvaminen

Lapsen hyvä arki rakentuu mukavista ja turvallisista ihmisistä, jotka kuuntelevat, auttavat ja ovat kiinnostuneet häneen ajatuksistaan.

Iloa elämään tuovat leikki ja  ystävät. Tavoitteenamme on, että jokaisella lapsella on tunne ryhmään kuulumisesta. Päiväkotielämä tarjoaa loistavan ympäristön harjoitella yhdessä olemisen taitoja, olla hyvä kaveri ja saada osakseen ystävyyttä; vertaisryhmässä hyväksytyksi tuleminen on ihmisen perusoikeus.

Motivoimme lapsia liikkumaan arjen rutiineissa,  joka päivä toistuvissa tilanteissa. Pienet sydämet  saadaan ”pomputtamaan” ja keuhkot puuskuttamaan ohjatuilla liikuntaleikeillä ja arjen lomaan suunnitelluilla pyrähdyksillä.

Lapsella on synnynnäinen kyky omaksua musiikkia ja nauttia siitä. Yksikössämme musiikilla on vahva sosiaalinen tehtävä. Käytössämme on  arjessa helposti toteutettava Musa-peda menetelmä, joka tuo musiikin osaksi kaikkien lasten elämää.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

”Empatian ja ystävällisyyden kasvualusta on huolehtivat ja välittävät ihmiset – joku joka sylittää ja silittää"Kuva: Espoon kaupunki