Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Kunnallista varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Näiden lisäksi alueella on kerhoja ja asukaspuistoja.

Ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito

Kunnallinen perhepäivähoito

Koko Espoo