Kuninkaisten päiväkoti

Tervetuloa Kuninkaisten päiväkotiin. Päiväkodissamme toimii neljä ryhmää, kaksi alle 3-vuotiaiden ja kaksi 3–5(6) vuotiaiden ryhmää. Olemme avoinna klo 7.00–17.00.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkotimme

Kuninkaisten päiväkoti sijaitsee Kilon alueella keskellä rauhallista pientaloalueella hyvien liikenneyhteyksien varrella.  Kilon ja Leppävaaran palvelut löytyvät läheltä.  Päiväkodin naapurissa on iso kenttä ja metsää retkiä varten.   Päiväkodin piha houkuttelee leikkimään päivittäin. 
Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomioita musiikkiin ja ilmaisuun, liikuntaan ja kielen oppimiseen.  Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.  Toimimme niin koko ryhmin kuin erilaisissa pienryhmissä.  Huomioimme myös sisätilojen monipuolisen käytön toiminnassamme.

Toiminta on lapsilähtöistä ja lapsia osallistavaa.  Huomioimme lasten kiinnostuksen kohteet ja annamme kasvulle aikaa.  Tehtävänämme on luoda ohjaava, kannustava, tasa-arvoinen ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.  Kiinnitämme myös erityistä huomiota vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.  Toiminta-ajatuksessa korostuu myös tiivis yhteistyö huoltajien kanssa.  Yhteinen tavoite on hyvinvoiva lapsi.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

Leppävaara