Kartanonpuiston päiväkoti

Varhaiskasvatusyksikössämme on kolme ryhmää, Maahiset, Metsähiiret ja Menninkäiset. Olemme avoinna klo 7.00-17.00, tarvittaessa klo 6.30-18.00 perheiden tarpeiden mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Kartanonpuiston varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Etelä-Leppävaarassa, Albergan kartanon läheisyydessä. Leppävaaran palvelut mm. kirjasto, urheilupuisto ja Sellosali sijaitsevat kävelyetäisyydellä.  Hyödynnämme toiminnassamme läheistä metsää ja erilaisia liikuntapuistoja. Päiväkoti sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Kartanonpuiston arki perustuu valtakunnallisen- ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteisiin ja sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatuksiin.

Kartanonpuisto on pieni ja lämminhenkinen yhteisö. Haluamme kasvattaa itsenäisiä, toiset huomioon ottavia lapsia. Lapsen osallisuus, tarpeet ja mielenkiinnon kohteet ohjaavat toimintaamme, toimintaympäristön suunnittelua ja toteutusta.  Haluamme luoda turvallisen, tasavertaisen ja kaikenlaiset tunteet hyväksyvän ilmapiirin. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden kokea oppimisen ja onnistumisen iloa. Kannustamme lapsia leikkiin ja vuorovaikutukseen kulttuurisesti moninaisessa ympäristössämme. Kiinnitämme erityistä huomiota leikin ja liikunnan merkitykseen oppimisessa, kielen kehittymisessä, sekä tunnetaidoissa.

Henkilökuntamme työssä heijastuu ammatillisuus, kokemus ja jatkuva oppiminen. Päivittäinen vuorovaikutus lasten ja perheiden kanssa on meille tärkeää.