Avoimet varhaiskasvatuspalvelut lapsille, varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille suunnattuja, pääsääntöisesti maksuttomia palveluja, joissa vanhemmilla on mahdollisuus tavata muita perheitä ja lapsilla luoda ystävyyssuhteita ja harjoitella tärkeitä sosiaalisia taitoja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Espoossa on asukaspuistoja, joiden toimintaan lapset ja heidän vanhempansa voivat osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille on tarjolla kerhotoimintaa. Espoossa toimii myös yksityisiä puistotätejä.