Auroran päiväkoti

Päiväkodissamme on kuusi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Kahdessa ryhmässä tarjoamme esiopetusta. Olemme avoinna klo 7.00 - 17.00, tarvittaessa klo 6.30-18.00 perheiden tarpeen mukaan

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Auroran päiväkoti sijaitsee luonnon kauniilla Lippajärven asuinalueella. Alue sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Päiväkodin kanssa samassa rakennuksessa toimivat Auroran koulu ja neuvola, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Tiivis kasvatusyhteistyö perheiden kanssa on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Nämä toimivat perustana lapsen hyvinvoinnille. Toimintamme lähtökohta on positiivisessa pedagogiikassa ja lapsen arvostavassa kohtaamisessa.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Träskändan puistoalue alkaa päiväkotimme pihan läheisyydestä. Träskändan ja Lippajärven alueen monipuolista luontoa hyödynnämme monipuolisesti toiminnassamme viikoittain. Päiväkodin monipuoliset ja avarat tilat sekä lähiympäristö antavat hienot mahdollisuudet liikkua, leikkiä, tutkia ja toimia yhdessä lapsiryhmää kiinnostavien projektien parissa.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma