Ajurinmäen päiväkoti

Päiväkodissamme on 3 ryhmää 1-5-vuotiaille sekä yksi esiopetusryhmä. Olemme avoinna klo 7.00- 17.00, tarvittaessa klo 6.30-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Ajurinmäen päiväkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Pohjois- Leppävaarassa. Retkeilemme ahkerasti ympäröivissä Vallikallion ja Leppävaaran metsissä.

Ajurinmäen päiväkodin lapset saavat näkyä ja kuulua. Suunnittelemme toimintaa lasten mielenkiinnon kohteista käsin. Teemme monipuolisia projekteja, jolloin laaja-alainen osaaminen pääsee kehittymään.

Lapsen kuuleminen, kohtaaminen ja yksilöllinen tukeminen on tärkeää. Panostamme siihen, että kaikki lapset pääsevät osallisiksi vertaisryhmäänsä. 

Tällä hetkellä Ajurinmäessä on pedagoginen leikki keskiössä. Aikuinen on mukana tukemassa leikkejä, tavoitteena tukea lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Oppiminen on vahvasti sidoksissa lapsen ja leikin maailmaan.

Ajurinmäessä on rikas monikulttuurinen ympäristö, kohtaamme uteliaasti ja arvostavasti erilaisia kulttuureja. Kuvien käyttö on vahvaa kielen ja vuorovaikutuksen tueksi.

Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta. Tarjoamme lapsille onnistumisen, oivaltamisen ja oppimisen kokemuksia, jotka tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Yhdessä lasten, huoltajien sekä varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on iloinen ja hyvinvoiva lapsi.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma