Perkkaanpuiston koulu

Perkkaanpuiston koulu on viihtyisä ja turvallinen vuosiluokille 1-6 alakoulu hyvien liikenneyhteyksien varrella Espoon Leppävaarassa. Oppilaita koulussamme on noin 300. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Meidän koulu

Koulumme toiminnan perustana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Tavoitteenamme on tukea oppilasta perustietojen ja -taitojen oppimisessa sekä vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Painotamme hyviä, toiset huomioonottavia käytöstapoja, oppimisen iloa ja vastuuta ympäristöstä.

Perkkaanpuiston koulussa opiskellaan englantia A1-kielenä ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielenä voi opiskella saksaa.

Perkkaanpuiston koulun oppilaat siirtyvät ensi syksynä uuteen Perkkaan kouluun, jossa aloittaa lukuvuonna 2022–2023 vuosiluokat 1–7.

Kuva: Taru Turpeinen