Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Sen tavoitteena on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja koko koulua tukeva työ, jossa ehkäisemään ongelmien syntyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan opiskeluhuollollisen tuen järjestämistä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon lähtökohtana on oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteisöllinen opiskeluhuolto vahvistaa oppilaiden hyvinvointia luomalla kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja huolenpidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on monialainen. Ryhmää johtaa koulun rehtori. Rehtorin lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat psykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, opettajakunnan jäsen tai jäseniä, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja sekä joissakin kouluissa opetustoimen omat terapeutit. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua oppilaiden, oppilaskunnan, huoltajien edustaja/edustajia sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia (esim. nuorisopalvelut). Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokouksissa käsitellään asioita yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla.