Koulupsykologin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia yksilöinä ja yhteisön jäseninä sekä tukea oppimistavoitteiden saavuttamista. Käytännössä koulupsykologin tehtävänkuva muodostuu laajasta kokonaisuudesta, johon kuuluu asiakastyötä, konsultaatiota, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä sekä yhteistyötä kotien ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Opiskeluhuollon psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos

  • lapsen kasvuun, kasvatukseen ja kehitykseen tarvitaan neuvoja ja tukea
  • oppimisen tukeen tarvitaan konsultaatiota
  • oppilaan keskittyminen tai motivoituminen koulutyöhön on hankalaa, tunne-elämän asiat huolestuttavat
  • Mikäli koululla ei ole nimettyä psykologia, kannattaa ensisijaisesti kääntyä koulun muiden opiskeluhuollon palveluiden (kuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri) puoleen. Tarvittaessa voi lähettää yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteella: aluepsykologit@espoo.fi

Koulupsykologien yhteystiedot