Kuraattori on kouluyhteisön sosiaalityön asiantuntija.  Kuraattorin tehtävät liittyvät sekä yhteisölliseen että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.Tehtävät sisältävät asiakastyötä, opetussuunnitelman mukaista oppilashuoltotyötä sekä monialaista yhteistyötä koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Kuraattorin työskentelyn tavoitteena on edistää oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun

  • koulussa tai vapaa-ajalla on vaikeaa jos kaverisuhteet, kiusaaminen, kouluun tuleminen tai koulussa työskentely askarruttavat
  • kotona on riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia
  • omat jutut kuten yksinäisyys tai alakuloisuus painavat mieltä

Koulukuraattorien yhteystiedot