Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tukee lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollon palvelulla tarkoitetaan kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhuollon palveluita, joita on tarjolla kaikissa Espoon kouluissa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa.