Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tukee oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia koulujen ja oppilaitoksien arjessa sekä edistää huoltajien ja koulujen ja oppilaitoksien yhteistyötä. Oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu kaikille koulu- ja oppilaitosyhteisössä työskenteleville.

Oppilas- ja opiskelijahuolto Espoossa

Yksilökohtaisella opiskeluhuollon palvelulla tarkoitetaan kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhuollon palveluita, joita on tarjolla kaikissa Espoon kouluissa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa. Kouluterapeuttien työn tavoitteena on edistää ja ylläpitää oppilaan toimintakykyä, osallistumista ja elämänlaatua.

Kiusaamisen ehkäiseminen