Espoossa on tarjolla monenlaista vieraskielistä opetusta: englanninkielistä opetusta, kaksikielistä opetusta (suomi-englanti) sekä ruotsin kielikylpyopetusta. Vieraskieliseen opetukseen on mahdollista hakea 1. luokalta alkaen.

Englanninkielinen opetus

Englanninkielistä opetusta on tarjolla vuosiluokilla 1–9 Espoo International Schoolissa. Espoo International Schoolilla on kaksi toimipistettä: Lillhemtintie 1 (vuosiluokat 1-9) ja Lämpömiehenkuja 2-3 (vuosiluokat 1-2).

Englanninkieliseen opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.

Kuva: Taru Turpeinen

Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)

Kaksikielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta. Kaksikielinen opetus noudattaa peruskoulun opetussuunnitelmaa, mutta opetuskielenä on vuosiluokilla 1–2 pääosin englanti. Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan molemmilla kielillä. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain.

Kuva: Olli Häkämies

Ruotsin kielikylpyopetus

Kielikylpymenetelmässä kieltä käytetään opetuksen välineenä. Ensimmäisellä luokalla noin 90% opetuksesta tapahtuu ruotsiksi, mukaan lukien lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja oman äidinkielen hyvä oppiminen. Kielikylpyopettaja opettaa ainoastaan kielikylpykielellä, mutta ymmärtää myös suomen kieltä. Koulun muut opettajat vastaavat suomenkielisestä opetuksesta. Peruskoulun ylemmille luokille tultaessa noin puolet opetuksesta on suomen kielellä ja puolet kielikylpykielellä.

Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voi hakeutua koko Espoon alueelta. Kielikylpyopetukseen 7. luokalle hakevilta oppilailta edellytetään opiskelua ruotsin kielikylpyopetuksessa alakoulussa Espoossa tai muualla.

Lisätietoa hakemisesta

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Noora Järvi

Järjestelmäsuunnittelija040 636 9154

Oppilaaksiotto

Toimipisteet