Nuuksion koulu

Nuuksiossa sijaitseva koulu on vuosiluokkien 2-6 alakoulu. Oppimisessa hyödynnämme eri-ikäisten oppilaiden yhteisöllisyyttä yhdysluokissa, välitunneilla ja kummitoiminnassa.

Meidän koulu

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Kodikkaassa ja luonnonläheisessä oppimisympäristössä opiskelee 35 oppilasta, vuosiluokat 2-6.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.