Esiopetuspaikat 2021-2022

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikat vuosittain. Esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa. Lisäksi esiopetusta järjestetään ostopalvelupäiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.

Koko Espoo