Matka-avustukset ja kuljetukset

Esiopetusikäisen lapsen kulkeminen liikenteessä on huoltajan vastuulla ja tapahtuu hänen tai muun aikuisen saattamana.

Matka-avustusta myönnetään, jos esiopetusmatka on yli 3 km ja oppilas käy kunnan osoittamaa koulun tai päiväkodin esiopetusta. Esiopetuksen oppilaille kuljetus järjestetään ensisijaisesti maksamalla oppilaan huoltajalle avustuksena julkisen liikenteen aikuisen kausilipusta perimän korvauksen suuruinen euromäärä. Matka-avustusta maksetaan niiltä päiviltä, jolloin lain perusteet täyttyvät.

Oikeus matka-avustukseen koskee vain matkoja kotoa tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja takaisin. Sitä ei myönnetä matkaan, joka tapahtuu aamulla ennen esiopetuksen alkua varhaiskasvatukseen eikä iltapäivällä esiopetuksen jälkeen jatkuneesta varhaiskasvatuksesta kotiin.

Matka-avustusta haetaan erillisellä kuljetusavustushakemus/esiopetus -lomakkeella, joka löytyy Esiopetuksen lomakkeet -sivulta

Koko Espoo