Esiopetusikäisten valmistava opetus

Esiopetuksessa toteutettavaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset lapset, paluumuuttajalapset, kaksikielisten perheiden lapset (ei suomi-ruotsi) ja adoptiolapset, jotka tarvitsevat tukea suomen kielessä ennen perusopetuksen alkamista.

Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistava opetus järjestetään kunnallisissa suomenkielisissä esiopetusryhmissä. Esiopetusryhmän henkilöstön kanssa voi työskennellä myös kieli- ja kulttuuritietoisuuteen perehtynyt varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, joka tukee lapsen kielellisiä, tiedollisia ja sosiaalisia valmiuksia sekä monikulttuurista identiteettiä.

Esiopetusikäisten perusopetukseen valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan esiopetushaun yhteydessä.

Lisätietoa

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö