Esiopetus alkaa vuotta ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Esiopetusta on neljä tuntia päivässä, esiopetuksen työaikana. Espoossa maksutonta esiopetusta annetaan päiväkodeissa ja osassa kouluista. Espoon esiopetuksessa on yhteinen opetussuunnitelma. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Esiopetusikäinen lapsi on Espoossa edelleen oikeutettu varhaiskasvatukseen. Espoo ei rajoita varhaiskasvatusoikeutta varhaiskasvatuslain mahdollistamalla tavalla. Suomenkielisestä esiopetuksesta vastaa suomenkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkielisestä esiopetuksesta svenska bildningstjänster. Suomenkielinen opetus järjestää esiopetusta osassa kouluista.