Esiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Esiopetuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Espoon esiopetuksen opetussuunnitelma. Jokaisessa ryhmässä tehdään lisäksi ryhmän esiopetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsen huoltajien kanssa.

Opiskeluhuolto 

Perusopetuslain mukaan kaikilla esiopetukseen osallistuvilla lapsilla on oikeus opiskeluhuoltoon. Esiopetuksen opiskeluhuolto on suunnitelmallista ja ennaltaehkäisevää koko esiopetusyksikön turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Jokaisessa esiopetusyksikössä toimii yhteisöllinen hyvinvointiryhmä. Jokaisella lapsella esiopetuksessa on oikeus huoltajan suostumuksella saada yksilöllistä opiskeluhuoltopalvelua.

Koko Espoo