Karhusuon nimistö

Karhusuon kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Karhusuon lisäksi Miilukorpi ja Oittaa.

Karhusuon kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Karhusuon nimistö

Espoon keskus