Kiinnostu kulttuuriympäristöstä

Kulttuuriympäristöksi kutsutaan ihmisen muovaamaa ympäristöä, jossa näkyy luonnon ja ihmisen vuorovaikutus. Se on kokonaisuus, jonka muodostavat rakennetut ympäristöt, arkeologiset kohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuriympäristöön kuuluvat tavallinen arkiympäristömme sekä suojellut kohteet ja alueet. Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia, luo alueelle omaleimaisuutta ja lisää sen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kulttuuriympäristöt ovat espoolaisten yhteinen rikkaus

Espoon kulttuuriympäristöissä on perinteisiä kylä- ja viljelymaisemia, historiallisia teitä, kartanoita puistoineen, huvila-asutusta, kirkkoja, rautatieasemia, kivisiltoja, eri aikakausien asuin- ja teollisuusalueita, puutarhakaupunkia ja kampusalue. Monet niistä ovat valtakunnallisesti merkittäviä (RKY2009) tai maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita ympäristöjä. Tutustu kaupunkisuunnittelukeskuksen merkittäviä kulttuuriympäristöjä esittelevään karttaan, mutta lähiympäristöäsi tutkimalla voit nähdä myös paljon muita kiinnostavia kohteita. 

Kulttuuriympäristöohjelma ESKO 

Kulttuuriympäristöohjelma ESKO tulee toimimaan kulttuuriympäristöä koskevan päätöksenteon ja suojelutyön pohjana. Parhaillaan käynnissä olevan ohjelman suunnittelussa eri alojen asiantuntijoiden ammattitaito yhdistyy alueen asukkaiden ja käyttäjien kokemukseen. Kuntalaisten ja alueen käyttäjien näkökulmat halutaan osaksi ohjelmaa. 
Lue lisää Espoon kulttuuriympäristöohjelma ESKOsta

Museo tutkii, arvottaa ja huolehtii kulttuuriympäristöstä

KAMU Espoon kaupunginmuseon tehtävänä on rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön vaaliminen. Kaupunginmuseo tuottaa ja tallentaa tietoa kulttuuriympäristöstä ja neuvoo asukkaita esimerkiksi rakennusperintöön ja muinaisjäännöksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi se osallistuu asiantuntijana kaupunkisuunnittelutyöhön ja antaa viranomaislausuntoja rakennuslupiin.

Kaupunginmuseo hoitaa Espoossa alueelliselle vastuumuseolle kuuluvaa kulttuuriympäristötyötä. Työnjaosta on tehty sopimus alueellisena vastuumuseona toimivan Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa tietoa ja osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin. Museovirasto puolestaan vastaa valtion ja yliopiston omistamien sekä rakennussuojelulailla suojeltujen rakennusten vaalimistyöstä. 

Arkeologia
Rakennusten suojelu
Maisemat

Kysy lisää:

Espoon kulttuuriympäristöön liittyvät yhteydenotot mieluiten sähköpostilla: kulttuuriymparisto@espoo.fi 

Tällä hetkellä palvelumme on ruuhkautunut, ja vastaamme mahdollisimman pian. 

Tryggve Gestrin 
intendentti 
puh. 050 5666 105 
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus 
tryggve.gestrin@espoo.fi 

Marja Sahlberg 
intendentti, arkkitehti  
043 8247331 
kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus, restauroinnin ohjaus 
marja.sahlberg@espoo.fi 

Eetu Sorvali  
intendentti  
puh. 040 485 5262 
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus 
eetu.sorvali@espoo.fi 

Jyri Vilja  
intendentti 
puh. 050 4644 816 
kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus 
jyri.vilja@espoo.fi

Lue lisää kulttuuriympäristöstä:  
Kulttuuriympäristömme.fi 

Tapiolan Leimuniitty taustalla Keskustorni (1961-1970).Kuva: KAMU Espoon kaupunginmuseo