Kalajärven nimistö

Kalajärven kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Kalajärven lisäksi Odilampi.

Kalajärven kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Kalajärven nimistö

Kalajärvi