Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex(ulkoinen linkki)) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan kahden vuoden ajalta. Raportoimme odotusajat neljä kertaa vuodessa. Odotusajat julkaistaan tällä sivulla.  Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikääntyneiden avopalvelut
Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
1.4-30.6.20221.7.-
30.9.2022
Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion
toteutukseen (arkipv)
3334430000
Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipv odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana **1112100000

 

*Espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa. Keskiarvon raportointitapa on muuttunut vuoden 2022 alusta. Vuonna 2022 keskiarvo lasketaan raportoitavan ajanjakson aikana hoiva-asumisen paikan saaneista.  ** Vuoden 2022 tiedot seurantajakson aikana, ennen vuotta 2022 seurantajakson lopussa.

Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.20221.4-30.6.20221.7.-
30.9.2022
Keskimääräinen odotusaika (vrk) päätökseen hakemuksen saapumisesta 1099910814111514
Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä0000000000

 

Säännöllinen kotihoito
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
1.4-30.6.20221.7.-
30.9.2022
Keskim. odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk)0000000000
Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä0000000000

 

Sairaalapalvelut
Geriatrian poliklinikka 
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
1.4-30.6.20221.7.-
30.9.2022
Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta geriatrian poliklinikan ensikäyntiin (vrk)931024869566643576671
Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä geriatrin poliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana327406611772220

 

Hoivapalvelut
Hoiva-asuminen
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
1.4-30.6.20221.7.-
30.9.2022
Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk)*24242424242526524557
Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana **000004916513

 

*Espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa. Keskiarvon raportointitapa on muuttunut vuoden 2022 alusta. Vuonna 2022 keskiarvo lasketaan raportoitavan ajanjakson aikana hoiva-asumisen paikan saaneista. 
** Vuoden 2022 tiedot seurantajakson aikana, ennen vuotta 2022 seurantajakson lopussa.