Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex(ulkoinen linkki)) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan kahden vuoden ajalta. Raportoimme odotusajat neljä kertaa vuodessa. Odotusajat julkaistaan tällä sivulla.  Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

Ikääntyneiden avopalvelut
Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion
toteutukseen (arkipv)
33344300
Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipv odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana11121000

 

Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.–31.3.2022
Keskimääräinen odotusaika (vrk) päätökseen hakemuksen saapumisesta 109991081411
Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä00000000

 

Säännöllinen kotihoito
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
Keskim. odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk)00000000
Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä00000000

 

Sairaalapalvelut
Geriatrian poliklinikka 
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta geriatrian poliklinikan ensikäyntiin (vrk)93102486956664357
Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä geriatrin poliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana32740661177

 

Hoivapalvelut
Hoiva-asuminen
Lain velvoite: alle 90 vrk
1.4.–30.6.20201.7.–30.9.20201.10.–31.12.20201.1.–31.3.20211.4.–30.6.20211.7.–30.9.20211.10.–31.12.20211.1.-
31.3.2022
Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk)*2424242424252652
Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson lopussa**000004916

 

*Espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa. Keskiarvon raportointitapa on muuttunut vuoden 2022 alusta. Vuonna 2022 keskiarvo lasketaan raportoitavan ajanjakson aikana hoiva-asumisen paikan saaneista. 
** Vuoden 2022 tiedot seurantajakson aikana, ennen vuotta 2022 seurantajakson lopussa.