Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille. Matkojen määrä voi olla enintään kymmenen kuukaudessa.

Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Espoossa. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle

  • joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla
  • jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa, mutta jolla ei kuitenkaan ole ehdotonta estettä käyttää yksin julkisia joukkoliikennevälineitä.

Kuljetuspalvelu voidaan myöntää pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille. Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.

Voit arvioida OmaOlo-palvelulla(ulkoinen linkki), voisiko sinulla tai läheiselläsi olla oikeus kuljetuspalveluun.

Taksimatkoista korvataan enintään 25 €/matka.

Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet perustuvat joukkoliikennematkojen hinnoitteluun. Omavastuuosuudet ovat tällä hetkellä seuraavat:

Yhdensuuntainen matka

  • 2,80 € aikuinen
  • 1,40 € lapsi (7–16-v.)

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalvelutukea haetaan ensisijaisesti verkossa.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelussa on mahdollista seurata hakemuksen käsittelyä. Kun kirjaudutaan verkkopalveluun, tulee asiointikanavaksi valita Omapalvelu (päätökset toimitetaan sähköisesti) tai postitse (päätös toimitetaan paperisena). Mikäli asiointikanavaa ei valita lainkaan, päätökset toimitetaan postitse.

Jos et voi hakea kuljetuspalvelua verkossa, voit hakea kuljetuspalvelua täyttämällä ja allekirjoittamalla kuljetuspalveluhakemuksen ja lähettämällä sen postitse Seniorineuvonta Nestoriin.

Kun sinulle on myönnetty kuljetuspalvelu, katso sen käyttämiseen liittyvät ohjeet Kulkukeskuksesta.

Seniorineuvonta Nestori

Muutoksia yhteydenottokanavissa

Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta. 

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse: 

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)