Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palveluja.

Vuoden 2023 avustukset

Tietoa vuoden 2023 avustuksista ja infotilaisuudesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla: Kutsu järjestöjen infotilaisuuteen(ulkoinen linkki)

Avustukset sosiaali- ja terveysalojen järjestöille

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.

Järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa.