Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palveluja.

Avustukset sosiaali- ja terveysalojen järjestöille

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.

Järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa.