Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan avustukset

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palveluja.

Vuoden 2023 avustushaku

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden toimialan avustushauista ei ole vielä julkaistu tietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun vuoksi. Tietoa avustushakuihin liittyen julkaistaan tällä sivulla ja hyvinvointialueen verkkosivuilla mahdollisimman pian.

Tavoitteena on, että aluehallitus käsittelisi lokakuussa toimintatapaa, jolla järjestöjen toiminta pystytään turvaamaan siirtymävaiheessa mahdollisimman hyvin. 

Avustukset sosiaali- ja terveysalojen järjestöille

Kohdeavustukset on tarkoitettu merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin pyrkimyksiä vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.

Järjestöavustukset ovat toiminta-avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa.