Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan arkistossa säilytetään espoolaisten potilas- ja asiakasasiakirjoja, joita ovat mm.

  • hammashoitokortteja
  • neuvola- ja kouluterveystietoja
  • raskauden seurannan asiakirjoja
  • perhe- ja sosiaalipalveluiden asiakasakteja.

Potilas- ja asiakasasiakirjojen tilaaminen