Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla katoilta tai muilta vettä läpäisemättömiltä pinnoilta valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumisvesiä, jotka virtaavat tonteilta ojissa, putkistoissa tai hulevesiviemäreissä puroihin, jokiin, järviin ja mereen. Jos viemärit eivät pysty vetämään kaikkea hulevettä, voi syntyä tulva.

Lapsi leikkii pulkalla sulamisvesien valtaamalla piha-alueella. Kuva: Saara Olsen

Koko Espoo