Viistoilmakuva alueelta., kaava-alue merkitty vihreällä karttaan.
Ilmakuva alueelta.Kuva: Espoon kaupunki / Mapspace, @Field Croup

Yölinnuntien korttelissa Lintuvaarassa kaavamerkintöjen tarkistusta

AsemakaavoitusLeppävaara

Tavoitteena on muuttaa kaavamerkintöjä sekä selkeyttää kaavamuutosalueen tonttijakoa. Korttelin 50338 keskellä sijaitseva kaupungin omistama kapea maakaistale muutetaan voimassa olevassa asemakaavan merkinnöissä korttelialueesta viheralueeksi (osa AO-korttelialuetta muutetaan VL-alueeksi). Samalla korttelinumero vaihtuu alueella. Kaavamuutos kuulutetaan vireille kevään 2023 aikana ja kaavaehdotus tulee nähtäville kesän tai alkusyksyn 2023 aikana.

Kaavan nimi

Yölinnuntie

Aluenumero

117901

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatieto

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä, joten sen valmistelussa noudatetaan lyhennettyä asemakaavaprosessia.

Kaava-aineisto ei tule valmisteluvaiheessa nähtäville verkkosivulle, vaan siitä tiedotetaan kirjeitse osallisille, kuten lähinaapureille.Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto tulee nähtäville tälle sivulle ja voit halutessasi jättää siitä muistutuksen.

Jos sinulla on kaavaan liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, voit olla yhteydessä suunnittelijoihin. 

Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!​​

Sari Metsälä

asemakaavainsinööri+358 46 8772772Tekniikantie 15, Otaniemi