Vuoritontuntien ja -kujan rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Urakan kohteena on Vuoritontuntien, uuden kadun Vuoritontunkujan, Vuoritontunpuiston ja Vuoritontunkulmanpuiston rakentaminen.

Vaihe

Rakentaminen

Vuoritontuntien etelä-pohjoissuuntainen osuus Vuoritontunkujan risteykseen asti rakennetaan tässä urakassa valmiiksi. Tämän katuosuuden kiveykset asennetaan. Kadun molemmin puolin jalkakäytävän ja ajoradan väliselle viherkaistalle istutetaan joitain puita. Puiden ympärille sekä kadun päähän istutetaan pieniä perennaryhmiä. Vuoritontuntien länsipäästä rakennetaan hulevesiviemärit purkamaan vetensä Gräsanojaan.

Vuoritontuntien ja -kujan risteysalueelle ja uudelle, nyt rakennettavalle, kadulle Vuoritontunkujalle asennetaan vesijohto, hulevesiviemäri ja jätevesiviemäri, suojaputkitukset sähkö- ja telekaapeleille sekä kaukolämmölle ja -kylmälle. Kadun rakennekerrokset sekä kantavat istutusalueet rakennetaan. Rakentaminen edellyttää maan vahvistamista stabiloimalla. Katu asfaltoidaan pohja-asfaltille. Kiveykset, vihertyöt ja muut viimeistelyt tehdään tulevissa urakoissa talojen valmistuttua.

Vuoritontunkulmanpuistoon rakennetaan hulevesiviemäröinti. Vuoritontunpuiston hulevesiviemäri rakennetaan johtamaan vesiä lammesta avo-ojaan. Myös puistot rakennetaan valmiiksi myöhemmin.

Hankkeen perustiedot:

Toteutusaika:

huhtikuu/2022- toukokuu/2023

Urakoitsija:

Tieluiska Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Sirpa Salminen