Snedbild över området
Viistoilmakuva suunnittelualueesta.Kuva: Kaupunkisuunnittelukeskus, viestintä

Vermonrinne

Maankäytön tarkasteluLeppävaara

Kaupunkisuunnittelukeskus tutkii Vermonrinteen alueen kehittämisen mahdollisuuksia. Kaupungin rooli on huolehtia asemakaavoituksesta sekä siihen liittyvästä vuorovaikutuksesta, tasapuolisuudesta ja erilaisten oikeuksien toteutumisesta. Vermonrinne sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä nopeasti kehittyvällä Leppävaaran alueella. Se on herättänyt rakennuttajien kiinnostuksen ja maanomistajille on tullut yhteydenottoja useilta rakennuttajilta.

Ajankohtaista:

Taustaa:

Vermonrinteen kehittäminen nousi keskusteluun 2019 rakennuttajien kiinnostuksen myötä. Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti alueen asukkaille tiedotustilaisuuden marraskuussa 2019. 

Yleisinä periaatteina tuotiin tällöin esiin, että kehittäminen etenisi vapaaehtoiselta pohjalta: tontinomistajia ei pakoteta myyntiin tai kaavamuutokseen. Pientalotonttien muuttaminen kerrostalokortteleiksi lähtisi liikkeelle, jos myytävistä tonteista muodostuu riittävän suuri yhtenäinen alue.

Vermonrinteen kehittämisperiaatteiden laatiminen ei vuonna 2023 näytä ajankohtaiselta, mutta tarpeen tullen siihen voidaan palata. 31.1.2023 järjestettävän tilaisuuden tarkoituksena on kuulla asukkaiden ajatuksia siitä, mikä Vermonrinteessä on hyvää ja mihin suuntaan aluetta kannattaisi tulevaisuudessa kehittää. Samalla halutaan kertoa vireillä olevasta Espoon Asuntojen kaavahankkeesta. 

Kati Kivelä

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6368433Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Keskisaari

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 40 6369903Tekniikantie 15, Otaniemi