Ilmakuva, johon on merkitty kyseessä olevan urakan työmaa-alueet keltaisin viivoin.
Tynnyritien, Markkinapolun ja Vanhan Leilitien työmaa-alueet keltaisellaKuva: Maanmittauslaitos

Tynnyritien ja Markkinapolun toinen vaihe sekä Vanha Leilitie

Kadut ja liikenneMatinkylä

Rakennushanke käsittää Tynnyritien ja Markkinapolun toisen vaiheen rakentamisen sekä korttelin länsipuolelle toteutettavien teknisten verkostojen ja Vanhan Leilitien puistoraitin rakentamisen. Kohde sijaitsee Matinkylän kaupunginosassa.

Vaihe

Rakentaminen

Hankkeen kuvaus

Tynnyritie on Tynnyripuiston asemakaava-alueelle sijoittuva olemassa oleva katuyhteys, jonka ajorata sekä viereinen kevyen liikenteen väylä on valmistunut urakan ensimmäisessä vaiheessa ja otettu yleisen liikenteen käyttöön vuonna 2020. Kyseessä olevassa urakan toisessa vaiheessa rakennetaan Tynnyritien pohjoisreunaa ja Markkinapolkua, sekä Vanha Leilitie.

Urakassa toteutetaan Tynnyritien pohjoisreunalle valmistuvan Matinkylän uimahallin(ulkoinen linkki) ja Tynnyritien ajoradan välinen alue, jolle sijoittuu muun muassa kadunvarsipysäköintiä sekä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.

Markkinapolku on kävely- ja pyöräilyreitti tulevan uimahallin itäpuolella, Tynnyritien ja Tynnyripolun välissä. Markkinapolku on ollut uimahallihankkeen työmaa-alueena. Urakassa reitille asennetaan valaisimet ja pinta viimeistellään kivituhkalla.

Istutuksia tulee tämän urakan yhteydessä Tynnyritien pohjoisreunalle ja Markkinapolulle yhteensä 9 puuta, noin 270 lehti- ja havupensasta, noin 200 perennaa sekä noin 30 m² kukkasipuli-istutusta.

Tulevan Matinkylän lukion(ulkoinen linkki) tontilla sijaitseva nykyinen etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen yhteys poistuu käytöstä. Urakassa lukion länsipuolelle rakennetaan jalankulku- ja pyöräreitti Vanha Leilitie, jonka alle siirretään lukion tontilta vesihuolto- ja kaukolämpölinjat sekä tele- ja sähkökaapeleiden johdot. Vanha Leilitie sijoittuu osin nykytilanteessa rakentamattomalle puistoalueelle. Lekkerikujan pohjoispuoliselle puistoalueelle rakennetaan hulevesiviemärin osuus, jonka kautta johdetaan pois sade- ja sulamisvesiä.

Uimahallin ja lukion väliin tulee kapea puisto sekä jalankulku- ja pyörätie rakentamisen seuraavassa eli kolmannessa vaiheessa.

Hankkeen perustiedot:

Arvioitu toteutusajankohta:

heinäkuu/2021 – marraskuu/2021

Rakentaja:

VRJ Etelä-Suomi Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja:

Timo Jukola

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100