Kuvassa on osa Tapionaukion lippurivistöistä.
Tapionaukio

Tapionaukion ja Tapionpuiston rakentaminen

Kadut ja liikenneTapiola

Rakennushanke käsittää Tapionpuiston rakentamisen. Kohde sijaitsee Tapiolan kaupunginosassa. Hankkeessa entinen tilapäinen bussiterminaalialue rakennetaan oleskelupuistoksi. Työkohde sijaitsee pääosin Tapionaukion katu- ja pysäköintialueella sekä Tapionpuiston puistoalueella. Lisäksi osa rakennettavasta kohteesta sijaitsee Merituulentien, Tuulikinsillan ja Tapiolanympyrän katualueilla.

Vaihe

Rakentaminen

Hankekuvaus

Hanke käsittää kadun, vesihuollon sekä puiston rakennustöitä. Tapionaukion ja Tapionpuiston alueelta puretaan väliaikaisen bussiterminaalin nykyiset rakenteet ja rakennetaan alueelle puisto. Suunnitelma-alueen nykyiset vanhat pylväät ja valaisimet puretaan tarvittavilta osin. Uusi  valaistus  toteutetaan  ledivalaistuksena. Työkohde sijoittuu osittain maanlaisen Tapionaukion pysäköintilaitoksen kansirakenteen päälle.

Tapionaukion eteläreunalle tulee pysäköintipaikkoja yhteiskäyttöautoille. Tapionaukion eteläreunan jalkakäytävän betonilaatoituksessa käytetään betonilaattoja, jotka puretaan työn alussa Tapionaukion istutusalueeksi muutettavalta välikaistalta. Pysäköintilaitoksen katon kohdalla puiston maanpinnan alaisia rakennekerroksia kevennetään vaahtolasimurskeella. Vaahtolasimurskeen tilavuuspaino on muihin luonnon maa- ja kiviaineksiin nähden alhainen. Vaahtolasimurske on keräyslasista tehty huokoinen ja palamaton kevytkiviaines. Tilapäisen bussiterminaalin alueelta puretaan tarpeettomaksi jäävät hulevesiviemärit.

Tuulikinsillalta Tapionpuistoon rakennetaan betoniportaat ja reunamuuri. Tuulikinsillan ja puiston rajalle rakennetaan istuskeluportaat, jotka verhotaan säänkestävällä accoya-laudoituksella. Accoya-lauta on ekologisesti käsiteltyä mäntyä ja kestää säätä erinomaisesti. Tapionpuiston piknikalueelle asennetaan betonikiveystä erikoisladonnalla. Tapionpuiston keskelle rakennetaan ellipsin muotoinen monitoimikenttä, jonka päällysteenä käytetään vihreää hiekkatekonurmea. Monitoimikentän länsireunaan asennetaan noin 55 metriä tukimuuria. Tukimuurin päälle asennetaan istuinosat ja upotettu erikoisvalaistus. Muodoltaan nauhamainen piknikalue sijaitsee monitoimikentän pohjoispuolella. Piknikalueelle tulee muun muassa pöytäryhmiä, aurinkotuoleja ja kaksi grilliä. Sananvapauden kivi siirretään Länsituulentie 6:n (KOY Hopeakannel) kohdalta piknikalueelle. Piknikalueen itäpuolelle asennetaan luonnonkivipollareita istuimiksi. Puiston uusi valaistus toteutetaan LED-valaistuksena.

Tapionpuistoon ja Tapionaukion väliviherkaistalle istutetaan runsaasti erilaisia puita ja pensaita. Tapionpuistoon istutetaan lisäksi kukkivia perennoja ja piknikalueen viereen monivuotisia yrttejä. Istutettavat puut suojataan myyrä- ja kanituhot estävällä rungonsuojuksella. Istutetut puut varustetaan kastelupusseilla, joita täytetään viikoittain kasvukauden ajan. Tapionaukion väliviherkaistalle asennetaan altakastelujärjestelmä istutettaville puille ja pensaille. Istutusalueet suojataan puisella suoja-aidalla. Puistokäytävien pinnoitteena käytetään kivituhkaa. Rakentamisen yhteydessä vaurioituneet nurmialueet nurmetetaan uudelleen työn lopuksi.

Lisätietoja löydät Espoon kaupungin Suunnittelun nettisivulta Tapionpuisto, Tapionaukio.

Hankkeen perustiedot

Arvioitu toteutusajankohta: syyskuu 2022 - toukokuu 2023

Pääurakoitsija: Tieluiska Oy

Kaupungin rakennuttajan edustaja: Markus Juusola